Fredagscasten - Mari Johanne, Elise og Maria er på visitt. Helgen er reddet!

Episode 6,  Dec 04, 2020, 05:08 PM

Maria Johanne, Elise og Maria er på besøk hos Samuel og vi får gjenhør med den nye spalten "Quotes". Helgen er i boks!