Psykologisk trygghet i teamet

Dec 10, 2020, 02:41 PM
I denne episoden snakker jeg litt om team, forteller en historie og deler hva psykologisk trygghet er vs ikke er. Det er arbeidet til Amy Edmondson som er kjernen her.

Subscribe