Václav Gregor: Pochopení trhu je vždy klíčové

Episode 34,  Jan 25, 2021, 02:00 AM

Václav Gregor je CEO a partner v inkubátoru a investičním fondu Soulmates Ventures s kapitálem čítající 300 milionů korun. Pomáhá startupům i investorům.

Jak Václav začínal? Jak vzniklo Soulmates Ventures? Co jsou to zelené startupy? Jak přistupovat k podnikání? Proč začít přemýšlet nad udržitelností? Proč je potřeba alespoň pár seniorních lidí? Podle jakých kritérií si Václav vybírá projekty, do kterých chce investovat? Kdy je startup zajímavý pro investory? Co by Václav doporučil začínajícím podnikatelům?