O diverzitě a inkluzi

Apr 13, 06:00 AM
S Janou Tikalovou, expertkou na téma diverzita a zakladatelkou neziskové organizace OPIM, jsme si povídaly například o tom, co mohou firmy či manažeři udělat pro to, aby byly jejich týmy rozmanitější  a jaký z toho pro ně vlastně plyne benefit.