Les escoles bressol de Barcelona van a la vaga.Janet Noya, membre del comitè de vaga del Col·lectiu de mestres de les escoles bressol i serveis complementaris municipals de Barcelona. És mestra d'escola bressol.

almost 5 years ago , Barcelona, CT, Spain
You need to be to post a comment