Les escoles bressol de Barcelona van a la vaga.Janet Noya, membre del comitè de vaga del Col·lectiu de mestres de les escoles bressol i serveis complementaris municipals de Barcelona. És mestra d'escola bressol.

May 08, 2012, 06:08 AM, Barcelona, CT, Spain