Ing. Ladislav Valtr / regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Aug 24, 2021, 11:55 AM

Dobrý den,

Dnešní 2. díl podcastu PROSTOR PRO NÁZOR představí pana Ladislava Valtra, je to první politický host, pan Valtr se v politice pohybuje od roku 2005, kdy byl do politiky, jak sám říká přizván, od roku 2006 působil jako místostarosta, poté starosta Chocně, kde je doposud zastupitelem.
Od roku 2012 je také zastupitelem Pardubického kraje. V prvním období vykonával funkci místopředsedy Finančního výboru zastupitelstva. V letech 2016 až 2020 působil jako krajský radní pro oblast zdravotnictví.
 Po volbách v roce 2020 převzal oblast regionálního rozvoje, evropských fondů a inovací.

Pan Valtr nám v rozhovoru zmiňuje i to že kdysi sám úspěšně podnikal, bavíme se také o tom, že se díky jeho podnikatelským zkušenostem dokáže do podnikatele lépe vcítit a vždy se tak snaží najít společnou řeč.
Pro posluchače bych rád uvedl že je zde pár zajímavých informačních kanálů, které má smysl navštívit, je to například – paradníkraj.cz.