Jan Rovenský (Greenpeace): Rozhovor o klimatickém aktivismu, práci v uhelné komisi a dekarbonizaci České republiky

Oct 14, 2021, 11:32 AM

Jan Rovenský pracuje jako energetický expert v Greenpeace. Ptali jsme se ho tedy na dvě oblasti spojené s klimatem, které se jeho práce týkají. Na klimatický aktivismus a na dekarbonizaci energetiky.
V první části rozhovoru si povídáme o tom, co je to vlastně klimatický aktivismus a jak vypadá Janova práce v Greenpeace. Možná vás nepřekvapí, že přivazování se k rypadlům v uhelných dolech je opravdu jen zlomek Janovy pracovní náplně.
Jan byl zároveň členem Uhelné komise (poradní orgán Ministerstva průmyslu a obchodu). V další části rozhovoru vysvětluje, jak a proč vznikla a jaký byl její vývoj. 
V poslední části rozhovoru si povídáme o Janově představě toho, jak by mělo Česko dekarbonizovat a jaké kroky jsou v tuto chvíli aktuální.