Ord der kortslutter hjernen

Episode 10,  Nov 03, 2021, 08:41 PM

Samtale om teksterne til Allehelgensdag mellem sognepræst Le Klint og menighedsrådsformand Jens Ring.

Om at vende op og ned på al logik, om trøstende ord, når du er rystet i din grundvold, om det der er her og nu, og det der skal komme.