En magisk kvast

Episode 11,  Nov 13, 2021, 07:37 AM

En samtale om teksterne til 24. søndag efter Trinitatis mellem menighedsrådsformand Jens Ring og sognepræst Kristian von Späth.

Om Guds almagt og om at have tillid til Gud.