Skal nåde gå for ret?

Episode 12,  Nov 18, 2021, 03:48 PM

Samtale mellem menighedsrådsformand Jens Ring og sognepræst Nina Raunkjær om sidste søndag i kirkeåret.

Om næstekærlighed, om at opføre sig ordentligt, om at passe på med at være gerningsretfærdig, om at sætte sin lid til Jesus som en barmhjertig dommer.