En lampe uden lys duer ikke til ret meget

Episode 14,  Dec 03, 2021, 12:19 PM

Samtale mellem sognepræst Per Melhof og kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Coles

Om at huske at lyse i hjnandens liv, om troen der skal give sig udslag i handling, om at realisere gudsriget mellem hinanden her og nu, om at gøre sig umage med livet, så døden ikke har noget at komme efter.