Martin Rejhon: Snažím se o přizpůsobení tréninků vůči cílové skupině, stejně tak o pečlivou přípravu

Episode 39,  Feb 22, 02:00 AM

Martin Rejhon je majitelem firmy New Impuls. Rád tančí společenské tance, sportuje, největší vášní je pak jeho vnuk.

Jak se dostal k podnikání? Jaké to bylo vystoupit ze zaměstnaneckého poměru? Nebál se konkurence? Je možné rozvíjet své okolí a u toho nerozvíjet sám sebe? Jak jej ovlivnil covid-19? Co je jeho přidanou hodnotou, že si lidé vybírají jeho firmu na tréninky?