Rozhovor s Lenkou Šťastnou z Business & Professional Woman CR

Episode 5,  Jan 04, 2022, 09:11 AM

Lenka se zasloužila o vznik organizace Business and Professional Women CR. S Lenkou Šťastnou jsem si povídala o její práci a vizích.

Lenka podporuje rovné příležitosti pro ženy, posiluje jejich roli ve společnosti, propojuje aktivní ženy s cílem podpořit jejich ekonomickou nezávislost a zasloužila se o vznik organizace Business and Professional Women CR. S Lenkou Šťastnou jsem si povídala o její práci a o vizích.

Podcast Šťastné mysli Veroniky Petrové
Veronika Petrová, Šťastná mysl
www.stastnamysl.cz 

FB - https://www.facebook.com/veronikanikitapetrova
FB - ŠM.cz - https://www.facebook.com/stastnamysl.cz

LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/veronika-petrova-stastna-mysl/
LinkedIn - ŠM.cz - https://www.linkedin.com/company/34608334/admin/

Instagram - https://www.instagram.com/veronika.nikita.petrova/ 
Instagram ŠM.cz - https://www.instagram.com/stastnamyslcz/