78. Att äta eller inte äta? Det är frågan

Mar 04, 2022, 04:58 AM

Varför är det så svårt? Vi har tillgång till mer och bättre mat än någonsin tidigare i historien och ändå är de flesta av oss rådvilla kring hur, och vad vi ska äta. Varför har det blivit så här och hur ska man tänka kring sin kosthållning?

Författaren Lena Andersson som nyss publicerat en essä om mat
https://ephi.se/publikationer/att-ata-eller-inte-ata-om-kostrad-for-verkliga-manniskor/  samtalar med, Diet doctor Andreas Eenfeldt,  och programledare professor Fredrik Nyström om nya och gamla livsmedelsråd.