Anderledes blandt de anderledes

Season 3, Episode 4,  Mar 30, 04:00 AM

De fleste med et synshandicap kender nok til det at føle sig anderledes – eller endda udenfor. Derfor kan fællesskaber som Dansk Blindesamfund give et frirum, hvor handicappet træder i baggrunden. Men hvordan er det, hvis man skiller sig ud selv i et fællesskab, hvor synshandicappet er et fællestræk? I dette afsnit, der giver stof til eftertanke, fortæller Jackie Lehmann Hansen om at have et syns- og hørehandicap, om at være anderledes blandt de anderledes.