Rozhovor s Janou Dubcovou, ředitelkou Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Episode 7,   Jun 07, 2022, 01:20 AM

Rozhovor o organizaci Centrální nákup Plzeňského kraje, která zadává veřejné zakázky ne jen pro svého zřizovatele a jeho příspěvkové organizace, ale i pro další subjekty z kraje. S paní ředitelkou jsme taktéž hovořili o problematice centrálního zadávání, komoditách vhodných pro centrální zadávání, dále také o předběžných tržních konzultacích, meet the buyer. Centrální nákup také připravuje pro veřejné zadavatele video návody k problematice zadávání veřejných zakázek.