Rozhovor s Davidem Horkým, jednatelem společnosti QCM

Episode 8,   Jun 21, 2022, 01:00 AM

Rozhovor o elektronizaci veřejných zakázek, a to nejen o tom co připravuje QCM v této oblasti, o přípravě nového věstníku veřejných zakázek, ale také o tom, jaké bariéry při zadávání veřejných zakázek vytváří přílišná formalizace zadávacích postupů. Společně jsme také prodiskutovali, jaké otázky trápí účastníky zadávacích řízení při práci s elektronickými nástroji. Více se dozvíte v samotném podcastu.