87. Svek, missbruk och himmelska höjder

Sep 15, 2022, 08:11 AM

Rasmus Troedsson är journalisten som blev folkkär skådespelare och är nykter alkoholist sedan mer än 25 år. Han pratar om den svenska alkoholpolitiken och dess effekt på missbrukare. Vi ringer in beroendeläkaren och psykiatrikern David Eberhard som ger sin syn på missbruksvården.
 
Programledare: Marie Söderqvist, folkhälsoansvarig på Environment and Public Health Institute.