89. Från soffpotatis till hurtbulle

Oct 21, 2022, 08:26 AM

Vad krävs för att alla ska vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen? Borde träning och daglig rörelse bli en medborglig plikt? Vi samtalar med Per Nilsson, rektor på GIH, regeringens utredare och nationella samordnare i den kommitté som har till uppgift att främja fysisk aktivitet bland Sveriges invånare. Vi ringer också upp PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri, som skrivit ephi-essän Motionsplikt?

Programledare: Marie Söderqvist, folkhälsoansvarig på Environment and Public Health Institute.