Najdaljša slovenska beseda je:

Našli smo najdaljšo slovensko besedo. Ima 141 črk, največkrat se pojavi črka s. Tudi konča se na črko s. #RadioSlovenija #Val202

Jul 05, 2012, 10:36 AM, Slovenia
You need to be to post a comment