Er kørekortet i fare?

Aug 05, 2012, 04:07 PM

Klubben er samlet igen og taler denne gang om kognitive problemer med at genkende genstande, bearbejde synsindtryk og bedømme afstande. Tre faktorer der er vigtige, når man f.eks skal afgøre om man skal fortsætte med at køre bil. Og så holder Rix et lille foredrag om perception, og begreberne figur og grund.