Rundt om jura

Aug 30, 2012, 05:06 PM

I denne udgave af Hyrevognen er det en ny passager, der indtager bagsædet, nemlig vores jurist Anders Hiort Munck. Dette giver anledning til en snak undervejs om de juridiske sider af et liv som ramt af en handicappende sygdom. Specielt taler vi om udfordringen ved f.eks. at blive skilt med børn. Er der nogle situationer, hvor handicappet kan stå i vejen? Er der taget højde for handicappedes specielle udfordringer, når det gælder om at få sin ret? Hvem kan hjælpe? Og der er faktisk hjælp at hente. Man skal bare vide hvor.

Statsforvaltning: http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4557 Retshjælp (Kbh): http://www.retshjaelpen.dk/ Handicapkonv.: http://handicapkonventionen.dk/konventionen-i-sin-helhed Forældreansvarsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32014