L'expedient de regulaciĆ³ d'ocupaciĆ³ a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona afecta prop de 1.500 treballadors. Cr.Montse Hidalgo

View our embed guidelines