A aquesta hora, un grup de pagesos protesten per l'expropiació que ha fet l'ens ferroviari ADIF de les seves finques del voltant de Figueres perquè hi passi el Tren d'Alta Velocitat. Els agricultors es queixen que l'administració els vol pagar la meitat d

View our embed guidelines