Jan Huml [Securitas ČR]: Termální kamery mají pro lidi významný psychologický efekt

View our embed guidelines