Trias respon a Monago que la política no és un "tema d'atributs" i demana sentit comúRebutja portar la polèmica a una disputa entre comunitats. Cr.Pere Sanz

View our embed guidelines