Print this
Download


1 de cada 5 habitatges de protecció oficial de la Generalitat està buit. Carles Sala, secretari d'habitatge