Print this
Download


ISIS of Syria rallying on the Euphrates at Deir Ezzor. @BillRoggio. @ThomasJoscelyn. @FollowFDD