Print this
Download

EU appeals to Spain, Catalonia leaders to talk - Tây Ban Nha-Catalonia từ thế đối đầu sang đối thoại?