Print this
Download

Xi consolidating power as China holds five-yearly congress - Tập Cận Bình củng cố quyền lực tại đại hội đảng thứ 19