Print this
Download


Petr Povolný (Konica Minolta): přechod k paperless často pro firmy znamená bolestný proces sebepoznání