• 0:00
    2:57
    خوانش قسمتی از داستان کوتاه «از فراز بام‌ها فریادش بزن» از کتاب «جوجو رو نیگا» اثر کورت ونه‌گات