avatar

xedapdua

Xe Dap Dua

Từ thuở xa xưa khi mà chưa có chiếc xe đạp nào thì mọi người đã đi bằng máy bay rồi. Từ ngày những chiếc xe đạp thể thao hàng hiệu ra đời thì mọi người bỏ hẳn qua đi xe máy luôn mới ngộ chứ.

xedapthethaopro.com/