گاهي جدي

0:00
0:43
Embed Code
options

almost 3 years ago
1 comment
Basan_Goshad

خیلی تعثیر گضار بود واقعن ، شبیه ازین برنامه های رادیویی بود یه جورایی
خولاصه قشنگ بود ، گفتم ی کامنتی بزاریم خوشال شی :دی

Basan_Goshad almost 3 years ago