ടെക്‌നോപാർക്കിൽ ജെമിനി സോഫ്റ്റ് വെയേഴ്സിലെ "ജെന്റിൽ " ചാരിറ്റബിൾ ടീമിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി RJ ഷിഫിനും RJ ചിഞ്ചുവും ..

View our embed guidelines