Unge føler mere stress, ensomhed og nedtrykthed - skyldes det sociale medier?

View our embed guidelines