Eva Höschlová: Testy by se neměly používat v situacích, kdy jich není třeba

View our embed guidelines