Danzig Night

C
over 4 years ago, Gdansk, Pomorskie, Poland