Snooker theme boo

about 3 years ago, Glasgow, Glasgow City, Scotland