Snooker theme boo

over 3 years ago, Glasgow, Glasgow City, Scotland