Harry Martinson på ASEA i Västerås 26 januari 1972

Oct 28, 2012, 03:58 PM

Författaren Harry Martinson var högtidstalare då SIF-klubben på ASEA i Västerås firade sitt 25-årsjubileum den 26 januari 1972.