Nan luogu xiang

Nov 10, 2012, 02:08 PM, Dongcheng, Beijing, China