Sång 79 ur Aniara med Joakim Dominique.

May 05, 2013, 08:29 PM

Från specialkonsert med makarna Carl Axel och Monica Dominique, Joakim Dominique och Tua Åberg Dominique, 4 maj 2013 i samband med Harry Martinson-sällskapets årshögtid.