Att hitta till pizzeria med BlindSquare

Vad en talande synskadades navigeringsapp berättar i Iphone med röstprofilen Erik?

Matti vandrar på Stationsgatan i Haparanda mot Pizzeria Amanda.

...Men akta träd! Träden BlindSquare beskriver inte ännu!

Sep 20, 2013, 03:23 PM
You need to be to post a comment