Projektledare Roger Tónlist om varför BTH var representerat på Bokmässan

Oct 03, 2013, 06:51 AM

26-29 september 2013 deltog första gången Blekinge Tekniska Högskolas sektion för planering och mediedesign i Bokmässan i Göteborg. Sektionen är lokaliserad till Karlshamn, där man bland annat jobbar med dataspelsutformning. På Bokmässan satte BTH berättandet i centrum. Lyssna på projektledaren Roger Tónlist när han berättar om detta för Ingemar Lönnbom (här i egenskap av författare och sekreterare i Harry Martinson-sällskapet, samt Blekingebo...)