L'esport dins de casa (2nB: Carme Martínez, Clàudia Ejimeno i Anna Vilalta)

Oct 13, 2013, 11:16 PM

Aquest audio el vam gravar el 13 d'octubre del 2013 en una sala d'exercici. El paisatge sonor d'aquesta gravació consisteix en tres sorolls diferents: els soroll que fa una màquina de córrer en funcionament, el so en prémer un botó per augmentar o disminuir la velocitat i la fricció del peus sobre la cinta al córrer. Hem escollit aquest paisatge sonor, perquè ens ha semblat molt curiós que sigui tan evident la superfície per sobre la qual camina o córre un persona tan sols escoltant el soroll. Com en aquest cas, hem pogut reconèixer fàcilment que la superfície es tractava d'una cinta de córrer.