Stefan Edman får jubileumspris 2004

Oct 19, 2013, 05:32 PM

Hundraårsminnet av Harry Martinsons födelse firades bland annat genom ett speciellt jubileumspris som utdelades till miljökämpen Stefan Edman, som visade sig ha ett nära förhållande till Harry Martinson och hans diktning.