Varför blir somliga arga på modern konst? Intervju m Cecilia Nelson

Nov 17, 2013, 07:55 PM

Cecilia Nelson, då chef för konsthallen i Lund, besökte år 2001 Karlskrona, där hon höll föredrag om hur vi reagerar på samtida konst. Ingemar Lönnbom passade på att intervjua henne.