Väntans högtid - "arbetskopia"

Nov 22, 2013, 05:01 PM

Kyrkomusikern Torbjörn Widfeldt i Bollebygd har tonsatt sin farmors dikt "Väntans högtid". Olga Widfeldt Karlsson var från Tving i Blekinge och var bland annat så kallad ortsmeddelare (skribent) i tidningen Sydöstran. Dikten är skriven av henne cirka 1950. Observera att detta är Torbjörn Widfeldts arbetskopia och främst avsedd att vara ett hjälpmedel när kören gör sin instudering. Uruppförande i Bollebygd den 8 december 2013. Tack för att vi fått ta del av detta unika material!

Väntans högtid

O, nya kyrkoår i orostid låt klockors toner ringa stillhet, ro. Advent! O, ljusets högtid sänd Din frid, giv världens stackars barn ett hopp en tro.

Du väntans högtid i decemberdis i ödesdiger och förpinad värld, värm länders trötta folk bland snö och is som tvingats bort från trygghet, hem och härd.

Sänd budskapet från gamle siarns ord, från rymderna ett hosiannarop. Låt klockors malm från söndrad blodig jord förstumma larmande och syndig hop.

O ljusets högtid med Din förebild av ännu större tid som komma skall med stjärnans ljus på helgad jungfru mild, på Gudabarnet i ett dragigt stall.

Bereden väg är gamla psalmens bud ty barnet kommer snart i julens ljus. O väntetid låt Dina klockors ljud förena folk till bön i Herrans hus.

Olga Widfeldt Karlsson (1900 – 1984)

(Dikten är skriven omkr. 1950. Något reviderad 131120 av TW, ÅW)