Stenåldern i Blekinge del 5

Dec 01, 2013, 06:10 AM

Arkeologen Björn Nilsson och kulturjournalisten ingemar Lönnbom i det avslutande programmet i serien från våren 1998. Robert Danielsson, Marie Liljenström, Love Nilsson, Fredrik Johansson medverkar. Avsnittet är inspelat vid grävningarna vid Hönshyltefjorden i Ryd, strax norr om Blekingegränsen.