Avbytartjänst i Blekinge 1981

Jan 19, 2014, 06:37 AM, Olofström Ö, Sweden

I mitten på 1970-talet inrättade LRF (böndernas fackliga organisation) avbytartjänsten för att lantbrukarna skulle kunna få ledigt från sitt arbete, som sällan gav möjlighet till helgledighet eller semester. I reportaget hör vi avbytaren Gunnar Samuelsson (hans hemort är okänd) och Agne Hansson, lantbrukare från Kopparemåla. mellan Kyrkhult och Olofström. Vill du läsa mer om avbytartjänsten, som lades ner helt 1999 finns en kort historik här: http://www.lrfhistoria.se/uppdraget/tillkomsten-av-avbytartjansten/